INFO
Jedyne dane, jakie musisz wypełnić, to Twój adres e-mail oraz proponowany login - resztę danych uzupełnisz po założeniu konta.
Proponowany login konta
Adres e-mail
Imię
Nazwisko
Firma
Ulica i numer
Miasto
Kod
Telefon
Fax
NIP
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz.883. w celu realizacji zamówienia przez firmę Mechart. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie do wglądu, poprawiania i usunięcia moich danych osobowych, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne